Administrare / Contabilitate / Cenzorat
pentru Asociatii de Proprietari

Menţinem portofoliul partenerilor noştri prin corectitudine si seriozitate!

Servicii

 • Intocmirea listelor lunare de plată conform legislaţiei in vigoare; Formatul listei (ordinea si denumirile coloanelor) se poate modifica in functie de cerintele Asociatiei
 • Evidenţa completă a documentelor financiare ale asociaţiei;
 • Notificari(somaţii) de plata pentru restantieri;
 • Intocmirea registrului de casa precum si a tuturor registrelor obligatorii (registrul de banca, registrul jurnal, registrul inventar, registrul de evidenta a fondului de rulment / reparatii /
 • Transmiterea tuturor proprietarilor (detinatori de adrese de mail) de anunturi/instiintari formulate de Adunarea Generala a Asociatiei, de Presedinte / Comitet Executiv sau de catre
 • Lunar, instiintarea tuturor proprietarilor (detinatori de adrese de mail) de faptul ca s-au afisat listele de plata si suma pe care o datoreaza, insotita de explicatii.
 • Predarea lunara a dosarului cu documentele contabile, imediat dupa inchiderea de luna, catre Presedintele Asociatiei sau dupa caz, unui menbru din Comitetul Executiv..
 • Redactarea contractelor de muncă / mandat sau a convenţiilor civile (daca este cazul);
 • Intocmirea statelor de plată si completarea on line a registrului de evidenta a salariatilor “REVISAL” (daca este cazul);
 • Intocmirea şi depunerea on line cu semnatura digitala a declaraţiilor fiscale lunare;
 • Intocmirea lunară a situatiei elementelor de activ – pasiv şi depunerea semestrială a acesteia la
 • Plata obligatiilor catre Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale;
 • Transmiterea lunara a cotelor de intretinere pe e-mail catre proprietari;
 • Preluarea facturilor pt.utilitati si plata acestora;
 • Rapoarte periodice asupra situatiei economico-financiare a Asociatiei;
 • Consultantă juridică si economică, privind activitatea de administrare a imobilului;
 • Reprezentarea asociatiei in relaţiile cu autoritaţile de control ale statului;
Tarife incepand de la 9.5 RON / Apartament/luna
Pentru serviciile prestate societatea emite factura.
Societatea NU este platitoare de TVA.